Werkwijze

Elke situatie en elk advies is anders. Maar veelal verlopen onze adviezen in de volgende stappen:

Stap 1: Introductie, kennismaking en eerste analyse

Nadat we met elkaar in contact zijn gekomen komt uw vraagstelling aan de orde, wordt deze besproken en krijgt u een eerste reflectie en visie. Tijdens dit  gesprek kunt u zich een oordeel vormen over de analyse en de geschetste praktische uitwerking, maar vooral over de persoonlijke klik en uw vertrouwen in de toegevoegde waarde van het advies.

Mocht er na het eerste gesprek ‘niet het goede gevoel’ zijn, dan gaan we zonder onderlinge verplichtingen uit elkaar.  Maar anders maken we afspraken over het adviestraject zoals precieze opdracht, tarief, doorlooptijd en dergelijke. Het tarief bevat geen overhead van een groot kantoor en is daarmee zeer concurrerend.

Stap 2: Analyse en voorstel

In deze fase verzamelen we het benodigde cijfermateriaal en spreken we waar nodig met betrokkenen. Vervolgens wordt dit uitgewerkt in een notitie die we in concept bespreken. De notitie omvat veelal een analyse van de huidige situatie, een beoogd doel en een stappenplan om dat te realiseren.

Stap 3: Uitwerking

De uitwerking omvat de uitvoering van het stappenplan. Afhankelijk van het soort vraagstelling kunnen in deze fase andere deskundigen als uw belastingadviseur, notaris of advocaat maar ook een buitenlandse deskundige of een vertaalbureau worden ingeschakeld. Wij zetten de deelvragen uit en beoordelen de deelantwoorden op de inpassing in het totaal-project.   

Stap 4: Afronding

De laatste fase is soms eenduidig (bijv. de koop van aandelen bij een notaris of het verkrijgen van een krediet) maar bestaat soms uit een verbeterde situatie, zoals een positieve onderlinge relatie tussen aandeelhouders, meer grip op de zaak of een duidelijke strategie.