Aandeelhoudersbelangen in balans

Samen de aandelen van een bedrijf hebben leidt onvermijdelijk tot spanningen. Daarover onderling in gesprek gaan is vaak moeilijk en medewerkers of familieleden erin betrekken maakt het alleen maar ingewikkelder.

Opkroppen en ‘wachten tot de bom barst’ is niet goed voor mens en organisatie. DWR Advies kan met alle partijen de zakelijke én de persoonlijke kanten bespreken met als doel een gezamenlijke oplossing zonder conflict.

Deskundig en ervaren

DWR Advies heeft ruime ervaring als bruggenbouwer en objectief specialist als het gaat om:

  • Bespreken, voorbereiden en begeleiding van de juridische splitsing van een bedrijf, bijvoorbeeld na onenigheid tussen aandeelhouders;
  • De begeleiding van het toetreden van key-functionarissen als aandeelhouder, inclusief de vastlegging in een overeenkomst, begeleiding van de uitwerking in afspraken met de fiscus, oprichting van vennootschappen, en verkoop van aandelen;
  • Het implementeren van een beslisstructuur tussen gelijkgerechtigde aandeelhouders via instrumenten als certificering van aandelen, prioriteitsaandelen, commissarissen en dergelijke;
  • Het begeleiden en coachen van bestuurders en toezichthouders in het ontwerp van de vastlegging van hun onderlinge verhoudingen, de wijze waarop belangrijke besluiten worden genomen en voorkomen of oplossen van onderlinge wrijving en discussies;
  • De beoordeling van aandeelhoudersgeschillen en de haalbaarheid van juridische beslechting;
  • De afweging van bedrijfsdoelstellingen en de keuze en implementatie van een daarbij passende (juridische) bedrijfsstructuur;
  • De allocatie van bedrijfswinsten over aandeelhouders via vennootschaps- en aandelen-structuren;
  • De begeleiding van oprichting en liquidatie van vennootschappen.