Directie-ondersteuning

U weet wel wát er moet gebeuren, maar door allerlei oorzaken is het te veel om gerealiseerd te krijgen: uw mensen zitten vol of hebben het benodigde niveau niet.  Hierdoor blijven er dingen liggen en worden er kansen gemist.

Een goede adviseur  heeft aan een half woord genoeg en kunt u inzetten als het nodig is: bijv. om een analyse te maken, een medewerker te coachen, een vestiging door te lichten of een project te monitoren.

Breed inzetbaar

DWR heeft concrete ervaring met dergelijke trajecten, zoals :

  • Het begeleiden van juridische en fiscale procedures als klankbord van de directie en regisseur en procesbewaker richting advocaat en fiscalist;
  • Het ontwerpen van een bonusprogramma voor middle management inclusief doorrekening richting bedrijf en personeelsleden;
  • De juridische oprichting en administratieve inrichting van vennootschappen voor speciale doeleinden zoals projecten, (buitenlandse) vestigingen en joint-ventures;
  • Het doorlichten van organisaties op het gebied van risicomanagement en performance;
  • Voorbereiden, organiseren en begeleiden van presentaties, workshops, rondetafel-bijeenkomsten e.d.;
  • Voor verbetering van het bedrijfsinzicht, ontwerpen, initiëren en uitvoeren van benchmark onderzoeken en bedrijfsvergelijkingen;
  • Herinrichting van administraties om bepaalde tekortkomingen weg te nemen bijvoorbeeld ten aanzien van managementinformatie, inzicht voor de (buitenlandse) moedermaatschappij, het voldoen aan subsidievoorschriften, transparantie van winstverdelingsafspraken e.d.