Bedrijfsovername & Bedrijfsopvolging

Het kopen van een bedrijf of overdragen aan een opvolger is een complex proces. Het gaat vaak over grote bedragen en er zijn veel onzekerheden. Daarnaast hebben de betrokkenen allemaal een eigen belang.

In deze situaties is DWR uw ervaren adviseur die kritisch luistert en hoofdzaken van bijzaken weet te scheiden. Wij weten welke stappen genomen moeten worden en zorgen ervoor dat niets wordt vergeten.

Kennis van zaken

De expertise van DWR op dit terrein is in diverse situaties in te zetten, bijvoorbeeld

  • Als een opdrachtgever een samenwerking met een ander bedrijf overweegt. DWR woont veelal deze besprekingen bij, legt de hoofdlijnen vast en werkt deze uit tot een intentie-overeenkomst. Afhankelijk van de situatie wordt dit al dan niet met behulp van een advocaat of notaris uitgewerkt tot een contract, firma-akte of oprichting van een vennootschap;
  • Op vergelijkbare wijze wordt dit uitgevoerd bij buitenlandse samenwerkingsverbanden. DWR heeft totstandkoming van samenwerkingsverbanden met Engeland, België, Spanje, Italië en Duitsland begeleid;
  • Bij management-buy-out en -buy-in trajecten. In deze situaties koopt het management de aandelen in het bedrijf van de aandeelhouder of koopt iemand zich in in een bedrijf. Deze trajecten omvatten veelal aspecten als analyse van de waarde van het bedrijf, de onderhandelingen over de prijs, de financiering van de transactie, de vastlegging van de afspraken en de juridische invulling hiervan. Met alle aspecten van dergelijke trajecten hebben wij ervaring;
  • Als een bedrijf of bedrijfsonderdeel wordt verkocht. In dit soort trajecten is DWR betrokken bij de analyse van de waarde van het bedrijf, de onderhandelingen over de prijs, de financiering van de transactie, de vastlegging van de afspraken en de juridische invulling hiervan.